Τα πρωτοποριακά «3d mix Mach mosaic» μη επαναλαμβανόμενα αξεσουάρ προέρχονται από μεταποίηση παρελθόντων αισθητικών αντιλήψεων ,ύφους & υφής υλικών.